en

P O N T E S

hledáme, co nás spojuje...


Nezisková organizace Pontes již více než 15 let poskytuje podporu a inspiraci v oblasti dobrovolnictví mladých lidí,

formace rodin a mediální osvěty.


Dobrovolnictví

hlavou, srdcem, rukama

Dobrovolnictví vnímáme více než jen práci pro druhé bez nároku na odměnu. Je to pro nás životní styl, který si osvojuje čím dál více mladých lidí, kteří chtějí víc, než jen mít se dobře. Propojujeme na mezinárodní úrovni mladé lidi z mnoha evropských zemí, pořádáme a spolupracujeme na letních dobrovolnických aktivitách a s pomocí granty EU finančně zajišťujeme organizaci mezinárodních škol a letních táborů, které mají za cíl podpořit myšlenku dobrovolnictví mezi mladými a vytvořit mezinárodní síť mladých dobrovolníků. Největším tahounem je projekt SummerJob, který se koná od roku 2010 a každoročně spojí přes 120 českých dobrovolníků, kteří stráví 1 týden ve vybrané lokalitě ČR, kde pomáhají místním obyvatelům formou dobrovolnické práce.

Rodiny

zdravá rodina - zdravá společnost

Rodina je pro nás základem, bez kterého se žádná společnost neobejde. Cílem projektu Zdravá rodina - zdravá společnost je prostřednictvím systematické a dlouhodobé formace rodin v oblastech partnerských vztahů, výchovy dětí, zodpovědnosti vůči společnosti, atd. přispívat ke zdravějšímu a láskypnému rodinnému prostředí, ve kterém mohou děti šťastně vyrůstat. 

Účelem je, aby rodina nezůstávala uzavřena vůči okolí, ale aby překonáváním životních těžkostí byla schopna posilovat sebe i ostatní. Rodiny, které touto formací procházejí, se snaží být oporou a příkladem pro své okolí a jsou schopny poskytnout konkrétní a adresnou pomoc lidem čelícím obdobným problémům.


Člověk a média

média mají v popisu práce spojovat lidi

Společným tématem všech konferencí Člověk a média je otázka dobře fungující role médií v demokracii a etické principy uplatňované v médiích a rozvoj nezávislé a moderní žurnalistiky v České republice.

Každá konference poskytuje účastníkům příležitost k setkání s ostatními novináři a akademiky s podobnými zájmy a nabízí možné způsoby spolupráce obdobných iniciativ. Naší snahou je zdůraznit myšlenku, že mediální práce nemůže být pod vlivem politických a ekonomických zájmů, ale že hlavním cílem mediální práce by mělo být vybudování otevřené, svobodné a skutečně pluralitní veřejné sféry. Inspirováni tímto samotným cílem, jsme se zavázali organizovat odborné konference, kde je možné diskutovat širokou škálu idejí, které přispívají k rozvoji produktivních mediálních iniciativ a etických přístupů ke komunikaci z profesionálního hlediska. Přinášíme nové poznatky o současném stavu média a jejich vlivu na utváření veřejného mínění.