AKTUALITY

Záznam z 31. konference Člověk a média, 26.10.2017

Bude ve­čí­rek. A vy jste naše hvězdy! Osm úspěšných let. Desítky příběhů. Stovky účastníků. Tisíce napracovaných hodin. A nepočítaně zázraků.

Ano, to všech­no máme se Sum­merJ­o­bem za se­bou. Vdě­čí­me za to hlav­ně vám všem, kte­ří jste se za­po­jo­va­li, mod­li­li se za nás či nás růz­ně pod­po­ro­va­li. Pro­to­že vám chce­me po­dě­ko­vat, spo­leč­ně se se­tkat a také za­vzpo­mí­nat, jaké byly jed­not­li­vé roč­ní­ky, z ce­lé­ho srd­ce vás zve­me na spo­leč­nou par­ty.

O CO JDE se­tká­ní všech účast­ní­ků SMJ na­příč ge­ne­ra­ce­mi 2010-2017

KDY A KDE 3.2.2018 od 18:30, Pra­ha-Kar­lín l Ro­han­ské ná­bře­ží 678/​23

Více informací na https://summerjob.naplno.net/redcarpet/
FlashMob na Karlově Mostě

během projektu

Hombre Mundo 201831. konference Člověk a média

 "Dokáží média vyhrát volby?"