PŘÍBĚH NAŠÍ ORGANIZACE

Zapsaný ústav Pontes (dříve občanské sdružení) byl založen s cílem podporovat a rozvíjet eticky hodnotné vzdělávací a výchovné aktivity.

Institut přispívá ke vzniku nového kulturního, vzdělávacího a společenského centra v Praze-Vinoři, které by mohlo a mělo sloužit jako centrum pro další podobné neziskové organizace. Jeho ambiciózní program zahrnuje více než 20 oblastí činnosti, které vycházejí z jeho hlavního cíle: podporovat a uskutečňovat myšlenky jednoty, poctivosti a bratrství mezi lidmi bez ohledu na věk, náboženské vyznání, národnost, rasu či sociální postavení, a to zejména v oblasti vzdělávání, sociální práce, kultury a duchovního rozvoje.

Přes širokou škálu činností, které může tento institut díky svému rozsáhlému personálnímu obsazení a velkému okruhu příznivců vykonávat, je jeho pozornost zaměřena především na mládež, neboť její zdravý rozvoj považuje ve svém poslání za nejdůležitější.