ŠKOLA NOVÝCH RODIN


Jak vznikl koncept školy Nových rodin?

Zdá se, že právě Prozřetelnost v naší zemi zcela zvláštním a mimořádným způsobem použila RODINU jako nástroj k šíření spirituality jednoty. S odstupem času bylo vidět, že se to stalo proto, že rodina byla vlastně tím jediným přirozeným prostředím, které dokázalo skrýt "Ježíše mezi námi" před zlovůlí totalitní moci, stejně jako kdysi Nazaretská rodina skryla Ježíše před císařem Herodem.

V počátku našeho setkávání za doby minulé jsme měli k dispozici jen Slovo života. Následně přibyly zprávy a zkušenosti dalších společenství rodin z různých oblastí Čech, Moravy a Slovenska, které byly velkým obohacením a inspirací pro všechny. Velkou pomocí byl potom materiál vypracovaný manželi Danilem a Annou Marií Zanzucchiovými zahrnující body spirituality a aspekty života z pohledu rodiny. Tato témata jsme se snažili předat dalším rodinám.

Při společném životě těchto Nových rodin zprvu v malých skupinkách, později již ve větších společenstvích, se profilovala řada duchovních cest, povolání i rozhodnutí. Některé z Nových rodin se rozhodly osvojit či vzít do pěstounské péče děti z dětských domovů, někteří začali pravidelně vyučovat katechismus, jiné rodiny nabídly svoji pomoc při přípravě na manželství a otevřely poradnu pro plánování rodičovství. Z malého společenství Nových rodin časem narostlo větší, které zasahovalo další oslovené rodiny z ostatních koutů republiky. Vnější podmínky politického útlaku jako by paradoxně ještě více přispívaly k utužení opravdovosti jejich rozhodnutí pro život podle evangelia.

Tak se postupně vytvořila i formační škola Nových rodin. Z počátku to byla sobotní setkání u nás doma, později škola nabyla pravidelnou formu při možnosti setkávat se v knihovně Endokrinologického ústavu v centru Prahy. Následně jsme poznali, že když někdo onemocní nebo nemůže přijet, probírané téma mu chybí. Proto jsme zavedli model týdenních letních škol, na které byly zvány celé rodiny a byl zajišťován i paralelní program pro děti. Připravili jsme také vlastní skripta pro 1. a 2. ročník školy.

Rodina, když je sama, těžce odolává tlaku konzumní společnosti, jít sám "proti proudu" není vůbec snadné. Nové rodiny vyzařují vzájemnou lásku nejen dovnitř ale i do široka, a to velmi rozdílně, podle svých možností – hlavně tím, že jsou autentické.

Stanislava a Petr Ettlerovi


Dojmy některých účastníků

Jak jsme se dostali na školu Nových rodin? Byla jsem gen. Po svatbě jsme pokračovali s manželem v životě v Hnutí s rodinami okolo Stáni a Petra Ettlerových v Praze-Karlíně. Byla to hezká a povzbudivá setkání, všichni jsme se znali řadu let. Stáňa mi vždy naslouchala s mateřským porozuměním a štědře věnovala svůj vzácný čas. Při jednom pátečním telefonátu mi řekla: "Zítra začínáme školu Nových rodin. Nechcete přijet?" "Ano, jak rádi."

A tak jsme začali školu Nových rodin. Byli jsme též v Castel Gandolfu na mezinárodní škole Nových rodin s manželi Zanzucchiovými v roce 1997. Jel nás tehdy celý autobus. Jezdili jsme na dovolené rodin a pomáhali s hlídáním dětí na letních setkáních školy.

Všechny aktivity nám pomáhaly při výchově dcery a v rodinném životě, žili jsme ve společenství, čerpali ze zkušeností ostatních. A velkým darem byla inspirace Adopce na dálku, do níž jsme se hned zapojili. Jsem velmi vděčná za přátelství s Ettlerovými a Synkovými, kteří nám předávali a zprostředkovávali charisma Chiary. Děkuji moc.

Dagmar Mejstříková


Nabídku účastnit se školy Nových rodin jsme dostali v době, kdy jsme procházeli finančními i vztahovými těžkostmi. Věděli jsme, že je potřeba s tím něco dělat, ale nevěděli jsme, jak na to. Naši přátelé nám nabídli účastnit se školy i pomoc s její finanční stránkou. Jako svou dovolenou si zpravidla nepředstavujeme velkou organizovanou akci, a tak jsme nevěděli, co od toho očekávat. Byli jsme však mile překvapeni, jak byl program uspořádán, necítili jsme se manipulováni, naopak jsme vnímali svobodu.

Jsme vděční za čas, kdy jsme si mohli uvědomit, s kým a proč jsme. Najít sílu začít znova s vědomím, že na to nejsme sami, že jsme chápáni a milováni, snažit se vzájemně si naslouchat a nově se učit komunikaci lásky.

Mária a Ondřej Roseovi

Na první turnus školy Nových rodin jsme odjížděli lehce nervózní, neboť jsme nevěděli, co nás čeká. Ale hned první večer u pípy nás uklidnil. Zde jsme navázali první přátelství. Další den ráno se nám šlo lehčeji na program. Během pobytu jsme načerpali nejen nové vědomosti, ale hlavně inspirace pro náš život v rodině. Zažili jsme také hodně legrace třeba při společném sjíždění Otavy na raftu. Ocenili jsme i program pro děti, které s námi přijely. Rozhodně na oba ročníky školy Nových rodin s láskou vzpomínáme.

Zuzana a Antonín Čermákovi