Projekt Up2Me :  

jak pomoci mladým lidem ob­je­vo­vat ci­to­vou ob­last

Paolo Rovea, lékař a otec čtyř dětí, který se angažuje v práci s rodinami v rámci Hnutí fokoláre, stál u začátku projektu Up2Me, v překladu "Je to na mně". V rozhovoru, který poskytl pro italské Città Nuova (Nové město), přibližuje jeho vznik a poslání. 


Jak vznikl tento projekt?

Ve světě již existují výborné zkušenosti s některými projekty. Když jsme se ovšem zamysleli nad zajímavými zkušenostmi z oblasti práce s mládeží v rámci Hnutí fokoláre za posledních třicet let, uvědomili jsme si jako rodiny a jako animátoři mladých máme k dispozici několik cenných specifických postřehů. Stálo tedy za to, pokusit se vytvořit nový kurz v našem stylu."

Jak byste tento projekt charakterizovali ve třech slovech?

"Prvním slovem by byla kontinuita. Nemluvíme tady totiž o jednom odpoledni stráveném s odborníkem, ani o nějaké jednorázové brožurce pro školy, ale o systematické a souvislé práci se skupinou dětí či dospívajících. Druhé slovo: moderní přístup. Neplánujeme mnoho výkladových hodin, ale spíše situační hry, videoklipy, powerpointy, naslouchání zkušenostem a následné diskuze s dětmi. Třetí slovo: maieutika, neboli metoda, díky níž dostaneme podněty přímo od dětí. Jinými slovy: uděláme to tak, aby ony samy prošly cestou, která by je dovedla ke schopnosti zhodnotit různé životní styly (včetně vlastního) a následně se rozhodovat."Co mladé učíte?

"Především poznat sebe: jak jsme utvoření, i z anatomicko-fyziologického hlediska, jak ,fungujeme'. Navzdory mnoha informacím, které mladí dostávají, vidíme, že mají hluboké neznalosti. Pak se společně učíme nacházet pozitivní rysy sexuality, té mocné síly, která není ani tak sobeckým nástrojem potěšení, jako spíše darem pro druhého. I přírodní vědy nám říkají, že uzavřená sexualita, obrácená do sebe, uzavírá člověka do bludného kruhu. A opravdu jsme nikdy neměli tolik problémů spojených se sexualitou jakov dnešní době sexuální svobody."

Jaký pohled na muže a ženu stojí v základech kurzu?

"My věříme v člověka, muže a ženu, ve vztahu. Chceme tedy otevřené mladé, kteří se realizují, když vstupují do harmonie s ostatními. Nezajímá nás kurz o sexualitě vytržené z kontextu, ale o citovosti, což je širší koncept. Náš kurz je orientovaný především na celkové harmonické dospívání člověka. Součástí kurzu jsou proto také sociální aktivity ve prospěch druhých na podporu prosociálního chování. Ke zdravému dospívání mladých, i pohlavnímu, je zásadní zažít zaměření na ostatní, dělat něco pro druhé."

Co požadujete po účastnících?

"Chuť zažít neobvyklou zkušenosta vytrvalost zúčastnit se všech 10–15 plánovaných setkání, aktivní účast v dis-kuzi a při hodnocení konečného výsled-ku. Samozřejmě garantujeme zachování profesionálního tajemství toho, co vyjde o účastnících kurzu najevo. Zároveň nabízíme i rodičům, kteří si to přejí, několik schůzek, protože považujeme za důležité, aby se i oni mohli s těmito tématy konfrontovat."


Rozhovor zpracoval Pietro Riccio(Převzato z Città Nuova, redakčně kráceno)


Promo video ke kurzu v IT jazyce