0

HOMBRE MUNDO 2017


Projekt Hombre Mundo 2017 byl realizován 8 nevládními organizacemi ze zemí  EU (Česko, Itálie, Irsko, Bulharsko, Slovensko, Rumunsko) a partnerskými zeměmi EU (Srbsko a Makedonie). Název projektu Hombre Mundo znamená člověk světového rozměru a odkazuje na postoj mladých lidí, jejich kreativitu a snahu obnovit společnost prostřednictvím dobrovolnictví.
Společná zkušenost všech účastníků spočívá v tom, že dobrovolnictví přináší pozitivní přínos jak pro dobrovolníky samotné, tak i pro osoby nebo komunitu, které je pomáháno.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo propagovat a zvyšovat dobrovolnost mezi mladými účastníky, vybudovat síť dobrovolníků ze 120 účastníků, kteří se tohoto projektu účastnili, prezentovat a sdílet úspěšně realizovaný projekt dobrovolníků prováděný zúčastněnými partnery a využít zkušeností mezinárodních dobrovolných táborů organizovaných v Srbsku, Česku a Bulharsku.

Partnery projektu byly:

Nové Ľudstvo (Slovensko), Associazione Progetto Ragazzi per l'unita (Italy), Sunmill (Bulgaria), Sonce (Macedonia), Nikola Kopilovic (Serbia), Asociatia Opera preasfintei Maria (Romania), Focolare Trust (Ireland).Projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+, klíčová akce KA105 Youth Mobility

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA105-035238

Flashmob na Karlově Mostě