Motivujeme a podporujeme mladé lidi, aby se stali aktivními aktéry ve společnosti.


Františkova?

Papež František vyzval mladé lidi, aby následovali kroky 👣Františka z Assisi - proto Františkova. Jeho životní příběh nám také pomůže pochopit pravý význam slova:

Ekonomika?

V dnešní době si pod pojmem "ekonomika" nejčastěji představíme peníze 💰, finance různého typu nebo hospodaření určitého subjektu - třeba státu.

Původní význam slova "EKONOMIE" vychází z řeckého slova "οἰκονόμος", které v doslovném překladu znamená "DŮM" 🏡 a "zákon" 📜


František z Assisi ve svém životě hledal význam slova "DŮM", když k němu z kříže promluvil Ježíš s požadavkem: Františku, oprav můj DŮM, který vidíš jak se rozpadá.

Postupem času začal František zjišťovat, že Božím DOMEM nejsou kostely (které nejdřív začal opravovat), ale každý člověk a celé Stvoření 👫🌍.

Proto "EKONOMIE" ve světle života Františka z Assisi znamená Péče o náš společný DOMOV, který zahrnuje každého člověka a celé Stvoření - přírodu a Planetu

Pro více informací:

             Přednáška v rámci konference Františkovy ekonomiky - Ekonomika zítřka.      

              15. 9. 2022.